logo
from 1920

מונחים מקצועיים

 

 • תנועות

בכל פעם שהגוף נדרש לבצע תנועה, מתבצעת עבודה של עצמות, מפרקים, שרירים וגידים על-מנת ליצור מערכת מנופים ביומכניים שתאפשר את התנועה.

 • כפיפה - flexion.
 • פשיטהיישור - extension.
 • כפיפה כפית - plantarflexion - פשיטה במפרק הקרסול.
 • כפיפה גבית - dorsiflexion - כפיפה במפרק הקרסול.
 • הרחקה - abduction: למשל - הרחקת היד ממרכז הגוף הצידה.
 • קירוב - adduction: למשל - קירוב היד מצידי הגוף למרכזו.
 • סיבובrotation.
 • סופינציהסיבוב כלפי מעלה - supination: סיבוב לטרלי (כלפי חוץ) של האמה (או של כף רגל). כלומר, הבאת כף היד ממצב שבו היא פונה למטה למצב שבו פונה מעלה.
 • פרונציהסיבוב כלפי מטה - pronation: סיבוב מדיאלי (כלפי פנים) של האמה (או של כף רגל). כלומר, הבאת כף היד ממצב שבו היא פונה למעלה למצב שבו היא פונה מטה.
 • אינוורסיההפניית כף הרגל כלפי פנים - inversion: סיבוב של כף הרגל על ציר האורך של כף הרגל - הבוהן הגדולה עולה למעלה.
 • איברסיההפניית כף הרגל כלפי חוץ - eversion: סיבוב של כף הרגל על ציר האורך של כף הרגל - הבוהן הגדולה יורדת למטה.

זיז (process) - בליטה גדולה יחסית.

 • משטח מפרקי (articulation) - המקום בו עצמות סמוכות מופרקות זו עם זו.
 • זיז מפרקי (articular process) - בליטה המופרקת עם עצם סמוכה.
 • בליטה (eminence) - בליטה קטנה יחסית.
 • גבששת (tuberosity) - בליטה עם שטח פנים מחוספס.
 • גבשושית (tubercle) - בליטה עם שטח פנים מחוספס. בדרך כלל קטנה יותר מגבששת.
 • תל הירך (trochanter) - אחד משתי גבששות מסוימות בעצם הירך.
 • קוץ (spine) - בליטה שהיא ארוכה ודקה.
 • פטישון (malleolus) - אחד משתי התעבויות מסוימות בקרסול.
 • עלי (כמו במכתש ועלי, condyle) - זיז מפרקי גדול ומעוגל.
 • עילית העלי (epicondyle) - המשכיות בולטת של העלי שאיננה חלק מהמפרק.
 • רכס (line, ridge, crest) - בליטה ארוכה ודקה, לרוב בעלת שטח פנים מחוספס.
 • פנים (facet) - משטח מפרקי קטן וחלק.
 • נקב (foramen) - חור,פתח בעצם. (notch)- חור בעצם
 • גומץ (גֻּמָּץ, fossa) - שקע נרחב ורדוד.
 • תעלה (canal) - נקב ארוך, דמוי תעלה. בדרך כלל מעבר לעצבים או כלי דם.
 • סינוסגת - חלל מורחב בעצם או בכלי דם.

מונחים אופייניים לעצמות ארוכות:

 • ראש - הקצה המפרקי המקורב של העצם.
 • צוואר - האזור בין ראש העצם לגוף או קנה העצם.