logo
from 1920

החזרי קופות חולים


 

 

 

קופת חולים לאומית


על חברי קופת חולים לאומית יש להצטייד במרשם רופא אורטופד.
אביזרים אורטופדיים:
חברי הקופה המחזיקים  בביטוח לאומית זהב יוכלו ליהנות מהחזר של 80% ועד לתקרה שנעה בטווח שבין 251 ש"ח ל- 420 ש"ח וכל זאת בהתאם למוצר הנרכש.
חברי הקופה המחזיקים  בביטוח לאומית כסף יוכלו ליהנות מהחזר של 80% ועד תקרה שנעה בטווח שבין 150 ש"ח ועד 201 ש"ח וכל זאת בהתאם למוצר הנרכש.
מדרסים בהתאמה אישית:
לרכישה והזמנת מדרסים על הקונה להצטייד בהפניה מרופא אורטופד וכן במכתב התחייבות מהקופה עבור סוג המדרס המומלץ על ידי אורטופד הקופה.

 


קופת חולים מאוחדת

.
אביזרים אורטופדיים:
בהצגת כרטיס חבר מאוחדת עדיף של קופת חולים מאוחדת.ינתן החזר מהקופה עם הצגת חשבונית של מכון ארגש בצירוף הפניית רופא 
מדרסים בהתאמה אישית:
בעלי הפנייה מתאימה יהיו זכאים להחזר בקופת החולים בגובה של 50% ממחיר המדרס, עד לתקרה של 1100 ש"ח , זכאות הניתנת לרוב פעמיים בשנה.