logo
from 1920

אצבעות כף הרגל 

 

 

אצבעות כף הרגל של האדם הן עשר אצבעות הנמצאות בכפות הרגלים. האצבעות מורכבות מעצמות קצרות המכונות גלילים ומונעות על יד י שרירים הממוקמים בשוק ובכף הרגל.

 

שרירי האצבעות פועלים בקבוצות המשתתפות בשמירה על מבנה כף הרגל, ובהנעת הגוף קדימה בעת הליכה או  ריצהקולטנים תחושתיים בשרירי האצבעות ובאצבעות לוקחים חלק בשמירה על  שיווי משקל.

 

מבנה אצבעות כף הרגל הוא תוצר של התפתחות  אבולוציונית שהקבילה להתפתחות המין האנושי הניצב זקוף, מאצבעות   קופיותהמתאימות לטיפוס על עצים לאצבעות המתאימות לעמידה זקופה ותנועה על שתי רגליים.

 

באצבעות כף הרגל מתגלים לעתים ליקויים הנובעים מסיבות תורשתיות או סביבתיות, כאשר האחרונות קשורות בדרך כלל לטיפוח לקוי של האצבעות או הנעלה לא מתאימה